Lista documentelor de interes public

În conformitate cu Legea nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare:

  • conform articolul 2, lit.a) „prin autoritate sau instituție publică se înțelege orice autoritate ori instituție publică ce utilizează sau administrează resurse financiare publice, (…) aflată sub autoritatea sau, după caz, în coordonarea ori în subordinea unei autorități publice centrale sau locale (….)
  • Art. 2, lit.b) prin informație de interes public se înțelege orice informație care privește activitățile sau rezulta din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informație.

 

LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC (FURNIZATE DIN OFICIU SAU LA CERERE ÎN 5 ZILE)

  1. DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC REGLEMENTATE CONFROM LEGII NR.544 (ART.5, alin.1-3) și a HOTĂRÂRII nr. 478 din 6 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 (Anexele 1- 8)

Formatul documentelor comunicate din oficiu, în cazul în care acestea se regăsesc în instituţie într-un format prelucrabil automat de către calculator, va fi:

  1. Documentele de interes public reglementate conform ORDINULUI nr. 1.012 din 19 octombrie 2005 pentru aprobarea Procedurii privind mecanismul de acces la informaţiile de interes public privind gospodărirea apelor (art.4 alin.2). Este vorba despre informațiile de interes public privind gospodărirea apelor furnizate din oficiu și publicate pe site-ul instituției.

*Pe lângă acestea, pot fi furnizate la cerere toate documentele de interes public care intră sub incidența art. 2, lit.b) din Legea nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare, conform prevederilor legale în vigoare, cu excepția celor care fac parte din categoria informațiilor clasificate. Informațiile/documentele care intră sub incidența art. 12 al aceleiași legi vor fi anonimizate, după caz exceptate. 

DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC